Blog

Hồ sơ kê khai thuế đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh, vì một số lý do nhất định mà doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh trong một thời hạn. Khi gặp phải trường hợp đó, cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì? Hồ sơ kê khai thuế đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh được giải quyết như thế nào? Nếu không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp có phải nộp hồ sơ khai thuế không? Để trả lời cho những thắc mắc trên, quý bạn đọc hãy cùng theo dõi thông tin qua bài viết sau đây.

Theo quy định của Luật quản lý thuế, doanh nghiệp có nghĩa vụ khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ kê khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, không phải nộp tiền thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài trong trường hợp tạm ngừng trọn năm.

Hướng dẫn vấn đề này, Khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định hồ sơ kê khai thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh như sau:

1. Đối với doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký theo quy định.

hồ sơ kê khai thuế

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại trong thời hạn chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Đối với doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của doanh nghiệp chậm nhất trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

– Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

– Tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn nào, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

– Lý do tạm ngừng kinh doanh;

– Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh trong thông báo, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế.

DN cần lưu ý khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Chưa nhận sổ BHXH có được nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc?

Như vậy, doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ kê khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. 

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ thời điểm được Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận doanh nghiệp đang tạm ngừng. Về việc tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

 

Bài liên quan

Kinh nghiệm lựa chọn nội thất phòng ngủ chuẩn

admin

Thông Số Kỹ Thuật Van bướm Gala Có Nguồn Gốc Xuất Xứ Từ China

admin

Hướng dẫn các cách tẩy nốt ruồi tại nhà an toàn và hiệu quả

admin

Để lại bình luận